SUORITA EKG-PASSI – KUULU ETUOIKEUTETTUIHIN!

Miksi EKG-passi?

EKG-rekisteröijän väärin asettelemat rintaelektrodit ovat tutkimusten mukaan yksi merkittävimmistä virhelähteistä. Vain yhdenmukaisesti rekisteröidyt sydänfilmit ovat vertailukelpoisia keskenään ja palvelevat potilaan parasta etua. Rekisteröintikäytäntöä yhtenäistämällä lisätään ammattitaitoa ja ymmärrystä EKG -rekisteröinnistä ja sen merkityksestä.

Sähköisen EKG-tallennuksen ja kansallisen arkiston myötä EKG-laadunvarmistaminen korostaa EKG-rekisteröijien pätevyysvaatimuksia.  EKG-Passi verkkokurssiin kuuluu teoriaa ja osaamisen testi sekä näyttökoe.

Kohderyhmä on

Kaikki EKG-tutkimuksia suorittavat terveydenhuollon ammattilaiset.

Tavoitteena on

Valmentaa heidät rekisteröimään EKG oikein ja laadukkaasti sekä lisätä varmuutta tutkimuksen suorittamiseen.

Sisältö

  • Sydämen anatomia
  • Sydämen johtoratajärjestelmä
  • EKG-käyrä ja sen muodostuminen
  • EKG:n tulkintaa
  • Oppimista tukemassa runsaasti kuvia sekä opetusvideo EKG:n rekisteröinnistä kotona ja sairaalassa
  • EKG-rekisteröinti ensihoitotilanteessa

Teoriaosuuden opiskeluun varataan aikaa 2-3 tuntia, jonka jälkeen suoritetaan monivalintatehtäviä sisältävä n. 15 minuutin tentti.

Voit tiedustella EKG-passin suorittamista osoitteesta:
ekgpassi@awanic.fi